Partners

BOS+ voor meer en beter bos

BOS+ is de enige Vlaamse organisatie die zich specifiek inzet voor bosbehoud, beter bos en meer bos in Vlaanderen en de wereld. Want helaas verdwijnt er elke dag nog steeds heel veel bos. Nochtans zijn bomen en bossen van levensbelang, voor iedereen: dieren, planten én mensen. Bossen produceren onze zuurstof en zuiveren de lucht.
Bovendien zijn bossen goed voor de fysieke en mentale gezondheid: in het bos herstelt ons concentratieniveau en daalt de stress. En niet te vergeten: Bossen doen bewegen!

Dus willen we iedereen het bos in! Daarom maken we werk van speelbossen, stadsbossen, 10-miljoen bomen, Film in het Bos, (te) gekke bomenwandelingen, ...
We zijn partner van de Week van het Bos en we lanceerden in 2016 samen met CM Midden-Vlaanderen de 30-30 (30) campagne. Daarmee willen we het brede publiek informeren over de gezondheidsvoordelen van bewegen in het groen. En natuurlijk willen we iedereen motiveren om meer van onze bossen te genieten!

Meer info? Ga naar www.bosplus.be.

CM, je gezondheidsfonds

Gezond zijn is meer dan ‘niet ziek zijn’. Gezondheid zit ook in je hoofd en hart.

CM is niet alleen een ziekenfonds dat doktersbriefjes terugbetaalt. CM is ook een gezondheidsfonds dat helpt om je goed in je vel te voelen.
We bezorgen kinderen, jongeren en gezinnen een deugddoende en gezonde vakantie, trekken naar scholen om kinderen op zoek te laten gaan naar hun talenten en coachen mensen naar een gezonde levensstijl.

Met het project 30-30 maakt CM haar nieuwe toekomst waar:

Jij beweegt 30 dagen lang 30 minuten in het groen,

… wij helpen je om door te zetten.

Meer info? Ga naar www.cm.be