Onderzoek 30-30: de wetenschappers aan het woord

- Gezondheid

Onderzoek 30-30: de wetenschappers aan het woord

Dertig dagen elke dag een halfuur bewegen in het groen, vraagt behoorlijk veel engagement. Toch zien we dat heel wat mensen zo’n dagelijkse portie actie in het groen graag proberen volhouden. Iedereen merkt na verloop van tijd immers de voordelen. Je voelt je vitaler, ervaart minder stress, …
Maar daar stopt onze campagne niet. We vragen aan deelnemers ook om een ‘dagboek’ bij te houden en om drie maal een welzijnsenquête in te vullen. Deze worden net voor, net na en een maand na de campagne verspreid.

Hier vind je alvast de eerste enquête.

Met het dagboek en de enquêtes vallen er mooie prijzen te winnen. Alle deelnemers krijgen korting in de Thuiszorgwinkel en er worden ook drie waardebonnen van 60 euro verloot. Bovendien maak je kans op de hoofdprijs: een luchtballonvaart.
We verzamelen die gegevens uiteraard met een doel. Het onderzoeks- en praktijkadviesbureau NatureMinded zal aan de slag gaan met de resultaten. We laten hen graag zelf even aan het woord.

Wat doet NatureMinded? 

NatureMinded legt zich toe op toegepast en evidence-based onderzoek naar de effecten van natuur op gezondheid en psychologie. Onze kernactiviteiten omvatten toegepast onderzoek (effect- en impactstudies), projectmanagement en op maat gemaakte lezingen. 

Wie zijn NatureMinded?

Katriina Kilpi is project manager en onderzoeker bij NatureMinded. Katriina heeft een achtergrond in de sociale wetenschappen, gebruikersonderzoek en milieupsychologie.
NatureMinded wordt wetenschappelijk ondersteund door dr. Yannick Joye, een internationale expert in omgevingspsychologie, die onderzoekt hoe natuurlijke omgevingen gedrag en psychologie positief kunnen beïnvloeden. 

Welke vragen hopen jullie met het onderzoek te beantwoorden?

We weten heel goed dat de natuur ‘ons deugd doet’. Die intuïtieve vaststelling wordt gestaafd door heel wat theoretisch onderzoek. Waar echter nog onduidelijkheid over bestaat, is de dosis-respons. Met ander woorden: hoeveel tijd moeten we in de natuur doorbrengen om effect te merken? En wat is het effect van de ‘soort natuur’ waar we ons in bevinden? Welk type natuur werkt het best voor welk doel? En voor welke doelgroep? En hoe zit dat precies in Vlaanderen?
Hoewel deze studie veel te beperkt is om ons duidelijke antwoorden te kunnen geven, kan ze ons een indicatie geven over deze en andere relevante vragen. 

Konden er vorig jaar al conclusies getrokken worden?

De groep die deelnam aan de enquêtes was eerder klein, dus de resultaten minder betrouwbaar. Toch merkten we een positieve evolutie in het welzijn van de deelnemers. Daarnaast toonden de resultaten vooral aan dat veel mensen de tijd niet vonden om te gaan sporten.
We blijven echter met heel wat vragen zitten: Misschien zitten onze weken al te vol met allerlei activiteiten, of misschien zijn we te moe van de volle weken om ook nog tijd te maken om naar buiten te trekken. Een bijkomende vraag die we ons stellen is of dat het gebrek aan fysieke activiteit in de buitenlucht te wijten is aan het feit dat onze nabijgelegen favoriete groene gebieden te schaars zijn. We vragen ons dus af hoe lang deelnemers gemiddeld moeten ‘reizen’ om in de natuur te geraken en welk effect dit dan heeft op de tijd die ze vrij kunnen maken.

Welk effect proberen jullie met de campagne te bereiken?

30-30 is een belangrijke sensibiliseringscampagne, aangezien deze op drie niveaus werkt. Het benadrukt het belang van fysiek actief blijven, het belang van tijd doorbrengen in de natuur en, als laatste en belangrijkste, om dit tot een dagelijkse gewoonte te maken.
Met de 30-30-editie van 2018 hebben we de kans om heel wat vragen te beantwoorden. Zo kunnen we hopelijk invloed uitoefenen op beleidsmakers die besluiten nemen over belangrijke onderwerpen zoals groen in de buurt, een betere balans tussen werk en privéleven en ondersteuning bij het bevorderen van lichaamsbeweging.